Omegact

Završena još jedna uspešna godina edukacija u saradnji sa kompanijom NIS

U okviru serije treninga pod nazivom „Vrhunski pregovarač“,  12-13. i 27-28. novembra održani su deseti  i jedanaesti inhouse trening u saradnji sa kompanijom NIS. Treninge u Novom Sadu i Beogradu izvele su naše kolege konsultanti i predavači, sa dugogodišnjim menadžerskim i pregovaračkim iskustvom: Zoran MilašinovićMiljan Dimitrijević i Miljana Nimčević, a ovim je treninzima uspešno okončana još jedna godina saradnje.

Polaznici treninga su bili zaposleni NIS-a iz različitih sektora, sa kojima su treneri radili na povećanju kompetencija iz oblasti savremenog pristupa procesu pregovaranja. Najveća pažnja tokom treninga je posvećena fazi rasprave i savladavanju SPIN tehnike postavljanja pitanja, koja polaznicima treba da posluži da upravljaju procesom pregovaranja i kontrolišu tok razgovora sa internim i eksternim klijentima postavljanjem sistemskih pitanja – situacionih, problemskih, posledičnih i pitanja koristi.

Program je u potpunosti opravdao sva očekivanja polaznika, od kojih su nekoliko njih istakli da je ovo najbolji program na temu pregovaranja koji su do sada pohađali.

Jedan od strateških ciljeva NIS–a je da uvek ima spremne i obučene zaposlene koji mogu da preuzmu najodgovornije pozicije u kompaniji. Aktivnim ulaganjem u razvoj znanja i veština zaposlenih i izgradnjom sistema kvalitetne i kontinuirane obuke stvaraju mogućnost da njihovi zaposleni steknu kvalifikacije koje odgovaraju evropskim i međunarodnim standardima u svim segmentima poslovanja, čime podržavaju svoj uspeh i konkurentsku prednost.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO