Omegact

Biznis edukacija za savremeno liderstvo

Omega Consulting tim prolećna sezona edukacija

Jesenja sezona biznis edukacija je na pragu, a mi pravimo retrospektivu prolećne sezone koju je realizovao Omega Consulting tim. Naši predavači i treneri su bili veoma aktivni ovog proleća, i za nama su brojne realizovana predavanja, radionice, otvoreni treninzi.

Primarni cilj nam je zadovoljstvo naših poslovnih saradnika sa kojima godinama ostvarujemo uspešne saradnje, kao i pozitivno iskustvo svih učesnika edukacija. Najveći benefiti koje svi ostvaruju su praktične veštine i nova znanja koja stiču ili ih usavršavaju. Njih mogu da primenjuju u svom radu i aktivnostima, čime unapređuju svoj učinak i performanse.

Ovako je to izgledalo u toku prolećne sezone, a jesenja upravo počinje. Proverite kalendar naših edukacija.  Izaberite ono što je za vas ili vaš tim najbolje i unapredite svoje kompetencije!

Business Academy gostujuće predavanje – Februar-mart 2023.

Naš kolega Zoran Milašinović je i ovog proleća već petu godinu po redu održao predavanja u prolećnom semestru na Business Academy Link Group na teme:

  • Prodajni proces
  • Tehnike prodaje

I ove kao i svih predhodnih godina oba predavanja su izazvala pažnju polaznika, što tradicionalno našeg kolegu svrstava u redovne predavače na Business Academy .

Carnex „SPIN tehika“ – April 2023.

Na Kopaoniku u hotelu Grand održana je trening-radionica SPIN tehika i postavljanja pitanja za kompaniju Carnex. Na treningu koji je održao naš kolega Zoran Milašinović je učestvovao čitav prodajni tim kompanije Carnex zajedno sa Menadžmentom prodaje. Polaznici su se na treningu upoznali sa SPIN Selling veštinama.

Učesnici su bili podeljeni u timove koji su provežbavali tehnike postavljanja pitanja. Na kraju radionice svi polaznici su izrazili zadovoljstvo radionicom. Pohvalno su se izjasnili o primenljivosti tehnike u praksi.

Alter Modus „SPIN Tehnika faza I“ - Mart 2023.

Tokom marta održana su dve in-house treninga „SPIN Tehnika“ koja su realizovala koleginice Nada Niklanović i Radmila Todorović. Treninzi su održali u prostorijama Alter Modus u Podgorici. Oni predstavljaju nastavak već započetog kursa SPIN Selling koji se završio krajem prošle godine.

Oba treninga su realizovana za članove tima kompanije sa ciljem da učesnike upoznaju sa SPIN tehnikom, koja se koristi u cilju ispravnog vođenja prodajnog razgovora kroz formulisanja pitanja. Povratna informacija polaznika je bila veoma pozitivna, kako za sam trening, njegov koncept i agendu, tako i za koleginice. One su osvestile učesnike o važnosti korišćenja SPIN tehnika u prodajnoj praksi, i efekata na prodajne rezulta

Alter Modus „SPIN Tehnika faza II“ - April, maj i jun 2023.

Koleginice Nada Niklanović i Radmila Todorović su uspešno izvele obuku na temu SPIN Tehnika faza II za grupe polaznika iz sektora operacija. Treninzi su održali u prostorijama Alter Modus u Podgorici, i nastavak su edukacija koje su pokrenute u martu. Ovog puta sa vežbama i konkretnim primerima iz prakse. Zbog toga su radionice održavane tokom 3 meseca u dvodnevnim terminima.

Na treninzima su prisustvovali osim kreditnih savetnika i njihove kolege menadžeri koji ovu tehniku koriste u direktnom radu sa klijentima na putu prepoznavanja potreba. Svi učesnici su se pozitivno izjasnili o svom napretku u korištenju ove praktične tehnike.

NIS „Veštine pregovaranja sa teškim klijentima“ - Maj 2023.

Kolega Miljan Dimitrijević je obavio obuku „Veštine pregovaranja sa teškim klijentima“ za zaposlene u kompaniji NIS, kao dva dvodnevna treninga.

Poseban značaj i karakteristika ove obuke je zastupljenost velikog broja praktičnih vežbi i praktičnih primera. One imaju za cilj da osposobe polaznike da shvate značaj pregovaranja u savremenom biznisu i da im daju praktične smernice kako uspešno voditi pregovore.

INPUT „Definisanje prodajnog procesa i upravljanje istim“ – Maj 2023.

Naše kolege Zoran Milašinović i Nada Niklanović izveli su trening radionicu na temu „Definisanje prodajnog procesa i upravljanje istim“. Na dvodnevnoj radionici su učestvovali polaznici iz prodajnog sektora kompanije INPUT.

Ono što je bilo karakteristično za ovu radionicu je bio izazov postaviti prodajni proces za prodaju kompleksnih proizvoda i usluga po metodologiji „Customer Journey“. I pored toga što je proces bio zahtevan, naše kolege su uspele da posao obave na visokom nivou uz obostrano zadovoljstvo.

MTEL „Analiza dosadašnjeg rada prodajnog tima“ – Jun 2023.

Naše kolege Miljan Dimitrijević i Zoran Milašinović izveli su radionicu na temu „Analiza dosadašnjeg rada prodajnog tima. Cilj je bio prikupljanje informacija iz oba kanala prodaje (rezidencijalni korisnici i biznis korisnici). Ove informacije trebaju da u daljim obukama unaprede prodajni proces MTEL prodajnog tima.

Radionica je bila osmišljena kao timski rad  sa rukovodiocima prodaje iz oba kanala i ključnim menadžerima. Kao rezultat iste došlo se do zaključaka i preporuka koji delovi prodajnog procesa trebaju da se u daljem unapređuju. Konsultanti su dali u tom pravcu i niz kratkoročnih i dugoročnih preporuka za unapređenje.

MTEL „Veštine efektivne prezentacije kompleksnih usluga“ – Jun 2023.

U Banja Luci je za mešovitu grupu polaznika iz nekoliko kanala prodaje održana dvodnevna radionica na temu „Veštine efektivne prezentacije kompleksnih usluga“. Radionicu su uspešno izvele naše kolege Miljan Dimitrijević i Radmila Todorović. Na radionici su demonstrirani novi pristupi prezentaciji usluga za biznis korisnike, koje su podrazumevale isticanje i novih vrednosti za njih.

Trening je prošao uspešno sa maksimalnom pažnjom i posvećenošću svih polaznika. U utiscima sa trening radionice većina polaznika se izjasnila da je većina tehnika primenljivo u praksi. Istakli su i da će se u daljem truditi da sve bude primenjeno.

MTEL „Veštine prodaje korisnicima kompleksnih usluga“ – Jun 2023.

Radionica „Veštine prodaje korisnicima kompleksnih usluga“ predstavlja nastavak edukacije koju su realizovale kolege Miljan Dimitrijević i Radmila Todorović za mešovitu grupu kompanije MTEL. Ovog puta je akcenat stavljen na korisnike, kada su u pitanju kompleksne usluge, i to na biznis korisnike kojima je radionica posvećena.

Veštine stečene na radionici predstavljaju nadgradnju prethodne koja se ticala efektivne prezentacije, i akcenat stavljala na zaključivanje prodaje. Polaznici su većinski pozitivno ocenili radionicu, istakavši praktičnost veština koje su stekli kroz primere iz prakse.

MTEL „Vođenje prodajnog razgovora za usluge veće vrednosti“ – Jun 2023.

Kolege Zoran Milašinović i Miljan Dimitrijević su za polaznike iz nekoliko MTEL kanala prodaje održali dvodnevnu radionicu na temu „Vođenje prodajnog razgovora za usluge veće vrednosti“. Za razliku od prethodnih edukacija koje su bile orijentisane na biznis korisnike, ova radionica je unapređivala znanja o prodaji i pristupima kada su u pitanju rezidencijalni korisnici.

Polaznici su vrlo pozitivno ocenili radionicu jer im je donela nova saznanja i tehnike kada su u pitanju prodajne veštine, i da u prodajnom razgovoru istaknu kvalitet kao konkurentsku prednost. Saglasni su da su veštine praktične i u potpunosti primenjive u praksi. O efektima primene će se diskutovati na budućim edukacijama.

INPUT „Leadership modul I“ – Jun 2023.

Sa zadovoljstvom možemo konstatovati da je prvi modul programa Leadership za menadžment kompanije INPUT izveden na visokom nivou. Sve zasluge kako našim kolegama iz OCT-a, tako i menadžmentu kompanije Input koji je sve vreme sesije bio maksimalno posvećen radu na svim zadacima koji su se postavljali ispred njih.

Kroz ovaj modul je postignut visok stepen integracije i jasno saopštena potreba da se menažment usavršava u pravcu liderstva. Sledeći moduli su planirani u narednim mesecima do kraja godine. Sa informacijama o daljem razvoju vas obaveštavamo u rekapitulaciji jesenje sezone.

Otvoreni trening „Upravljanje nabavkom i zalihama“ – Jul 2023.

Kolege Miljan Dimitrijević i Nikola Šaranović održali su otvoreni trening „Upravljanje nabavkom i zalihama“ u Beogradu. Cilj treninga je da se polaznici upoznaju sa tim kako da upravljaju nabavkom i  kako da kontrolišu tok procesa nabavke, kao i upravljanje zalihama. Sve ovo je važno s pozicije optimizacije kurentnog lagera i osvešćivanja situacije sa „mrtvim zalihama“.

Trening je bio višestruko koristan za sve učesnike koji se nalaze na rukovodećim, menadžerskim ili pozicijama odgovornim za lance nabavke i upravljanje zalihama. Sve trening sesije imale su niz vežbi kao i dosta primera iz konsultantske, tako da su se polaznici vrlo pozitivno izrazili o treningu. Zbog toga se organizuje i novo izdanje u jesenjoj sezoni, 17-18.oktobra 2023. u Beogradu..

Za kraj: Ukoliko želite da unapredite prodaju Vaše kompanije, i donosite kvalitetne odluke na bazi jasno formiranih kriterijuma, obratite nam se za podršku. Pišite nam.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO