Omegact

Četvrta i peta grupa polaznika u kompaniji NIS uspešno završila trening „Vrhunski pregovarač“

U saradnji sa kompanijom NIS, a u okviru serije treninga pod nazivom „Vrhunski pregovarač“,  15-16. i 22-23. maja održani su četvrti i peti od planiranih dvanaest inhouse treninga. Treninge u Beogradu i Novom Sadu izvele su naše kolege konsultanti i predavači, sa dugogodišnjim menadžerskim i pregovaračkim iskustvom: Zoran MilašinovićMiljan DimitrijevićMiljana Nimčević.

Polaznici treninga su bili zaposleni NIS-a iz različitih sektora, sa kojima su treneri radili na povećanju kompetencija iz oblasti savremenog pristupa procesu pregovaranja. Najveća pažnja tokom treninga je posvećena fazi rasprave i savladavanju SPIN tehnike postavljanja pitanja, koja polaznicima treba da posluži da upravljaju procesom pregovaranja i kontrolišu tok razgovora sa internim i eksternim klijentima postavljanjem sistemskih pitanja – situacionih, problemskih, posledičnih i pitanja koristi.

Pored teorijskog dela treninga koji čini manji deo, veći deo su činile „role-play“ vežbe pri kojima jedan od predavača preuzima ulogu klijenta, tako da se polaznici praktično nalaze u realnoj pregovaračkoj situaciji u kojoj vežbaju primenu naučenog.

Jedan od strateških ciljeva NIS –a je da uvek ima spremne i obučene zaposlene koji mogu da preuzmu najodgovornije pozicije u kompaniji. Aktivnim ulaganjem u razvoj znanja i veština zaposlenih i izgradnjom sistema kvalitetne i kontinuirane obuke stvaraju mogućnost da njihovi zaposleni steknu kvalifikacije koje odgovaraju evropskim i međunarodnim standardima u svim segmentima poslovanja, čime podržavaju svoj uspeh i konkurentsku prednost.

Trening-program je zadovoljio očekivanja svih prisutnih polaznika, jer su svi prisutni uspeli da učestvuju kroz case study-e u “vođenju pregovora” u različitim situacijama, kako poslovnim tako i životnim.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO