Omegact

Internet: prodaja, marketing ili oba?

Počećemo sa činjenicom da je online prisustvo neophodno, makar ga sveli samo na komunikaciono i marketinško. Vebsajt je postao lična karta svake kompanije. Preporuke klijenata koje su primarno išle od usta do usta, danas su dostupne kroz veliki broj „ocena“ i komentara na Google mapama, stranicama različitih društvenih mreža i pojedinih portala ili aplikacija u zavisnosti od grane industrije.

Marketing u službi prodaje

Marketing je nerazdvojiva celina od prodaje. Informacije o kvalitetu naših proizvoda ili usluga se danas izuzetno brzo šire. Bez obzira da li posmatramo ovu pojavu kroz prizmu propuštenih prilika – nedovoljnog korišćenja preporuka naših klijenata, ili kroz prizmu tromog reagovanja na kritiku istih, mi neprestano kreiramo imidž. Ujedno, korišćenjem baza klijenata možemo da stvorimo uslove za bolje ispitivanje zadovoljstva kupaca i upravljanje njima.

Prodaja

Korak dalje od internet marketinga je internet prodaja. Idealno zvuči biti dostupan svim kupcima i brzo uvećati promet. I ovde se često sapletemo, jer nismo odgovorili na sva važna pitanja:

  • Da li naši kupci žele online da kupuju?
  • Je li ovaj kanal prodaje usaglašen sa našom misijom i vizijom?
  • Da li znamo koliko nas košta održavanje e-prodavnice?
  • Je li znamo pravilno da obračunamo novu cenu koštanja proizvoda/usluge?
  • Koliko brzo je potrebno da reagujemo kako bi ostali konkurentni?
Da li poslovanje prebaciti na internet?

Da bi odgovorili na ovo kompleksno pitanje, potrebno je vratiti se par koraka unazad i ponovo razmotriti misiju i viziju kompanije. Ukoliko u novonastalim okolnostima prodaja kroz postojeće kanale ne ide u dovoljnoj meri dobro, ili ide toliko dobro da želimo da otvorimo novi kanal prodaje, prvi korak bi bio prodajno-marketinška dijagnoza koja treba jasno da signalizira šta je nedostatak, a šta prednost u načinu rada, alatima koje koristimo ili nečemu trećem. Ukoliko vam je za ovakvu vrstu procena potreban iskusan kadar, Omega Consluting Team vam je na raspolaganju za prvi sastanak već sutra.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO