Omegact

Kada postaje kritično?

Firmi ide odlično. Dolazimo do misije koju smo zamislili i sprovodimo planove. Vreme je pokazalo da donosimo odlične odluke. Profit raste, i broj zaposlenih takođe. Osećamo se sigurno i uspešno. Okružili smo se uspešnim partnerima i verujmo da će nam dobro ići i ubuduće. Nema potrebe za promenama, makar ne onim većim… Zamka!

Kada postaje kritično?

Nažalost, većina kompanija se odlučuje za promene i traženje pomoći (biznis savetovanja) tek kada postane kritično. Ili kada biznis počne da pokazuje ozbiljnije probleme u funkcionisanju ili zdravlje samog vlasnika. U ovakvim situacijama dolazimo do osvešćenja i preispitivanja ključnih pitanja za koja se nismo na vreme pripremili: kako prepustiti odgovornost, kako sprečiti greške i kako dobiti očekivane rezultate?

Kada treba misliti o promenama?

Uvek! Kada biznis cveta, imamo dovoljno vremena i novca za ulaganje i unapređivanje poslovanja. Možemo se nesmetano fokusirati na novu viziju ili njenu nadogradnju, i raditi na stvaranju uslova da se ona ostvari. Ukoliko zakasnimo i sačekamo da kompanija uđe u sledeću fazu životnog ciklusa, naći ćemo se u turbulentnom periodu u kome ćemo se paralelno boriti sa velikim zahtevima svakodnevnih operativnih aktivnosti i strateškim pokušajima da uspostavimo struktuiranu, a pak fleksibilnu organizaciju.

Ako želite da pročitate više o načinima za uspostavljanje organizacione strukture i fleksibilne organizacije, pročitajte više o tome OVDE.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO