Omegact

Nastavlja se serija inhouse seminara za kompaniju Mikrofin na temu „Biznis plan“

Proaktivan odnos u odnosu na poslovne ideje i očekivanja, efikasnije čuva sredstva vlasnika, investitora i kreditora. Tim povodom, kompanija Mikrofin je u saradnji sa Omega Consulting Team-om organizovala seriju inhouse treninga za svoje partnere/klijenate na teritoriji Bosne i Hercegovine, kako bi ih ohrabrili i unapredili njihovo poslovanje kroz proveru poslovnih ideja na metodološki način i kroz strukturiran biznis plan.

Treninzi, koje je vodio Miljan Dimitrijević, konsultant i ekspert iz oblasti menadžmenta sa višegodišnjim domaćim i međunarodnim iskustvom u biznisu, održani su tokom oktobra meseca u nekoliko gradova BiH: Zenica, Sarajevo, Mostar, Trebinje, Rogatica, Tuzla i Bijeljina. Učesnici treninga imali su priliku da izrade poslovni plan kroz osnovne korake:

  • Postavljanjem ciljeva
  • Kreiranjem okvira poslovnog plana
  • Popunjavanjem okvira

Poslovni plan povećava šanse za uspeh, pomaže da ostanete u „sedlu“, omogućava da unapredite poslovanje i da lakše donesete odluku kada nastaviti, a kada prekinuti.

Za vreme treninga, učesnici su na svojim ličnim primerima uspešno savladali kako jasno da: definišu proizvode i usluge, prepoznaju poslovne prilike, definišu neophodne resurse, odaberu adekvatan stil pisanja poslovnog plana, kao i kako da prikupe neophodne analize koje prethode prodoru na tržište: analiza tržišta, konkurencije i lokacija. Tek na osnovu prikupljenih podataka započeta je razrada marketinške i prodajne strategije.

Ako i Vas zanima kako da unapredite planiranje poslovanja, i budete uspešniji u pregovorima sa investitorima i kreditorimaPRIJAVITE SE za trening „Poslovno planiranje“ koji će se održati 06. – 08.  decembra 2021.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO