Omegact

Nastavlja se serija inhouse treninga “Prodajna matematika’’ za kompaniju Agromarket

U svakom segmentu vođenja kompanije suočavamo se sa donošenjem odluka koje imaju finansijske posledice, manjih ili većih srazmera. Kada imamo izbor između nekoliko pravaca „gde dalje“ ili „kako dalje“, lakše nam je da donesemo ispravnu odluku koja će doprineti poboljšanju rezultata kompanije, ukoliko imamo jasne parametre. Ovde nam pomaže “Prodajna matematika’’.

Na Srebrnom jezeru sredinom januara održan je još jedan seminar “Prodajne matematike’’ za zaposlene u kompaniji Agromarket, koji su vodili OCT konsultanti i eksperti iz oblasti finansija sa višegodišnjim domaćim i međunarodnim iskustvom u biznisu, Ljubomir Jovanović i Jelena Marković.

Polaznici treninga upoznavali su se sa različitim metodama kako bi postojeća teorijska preveli u praktična. Akcenat je bio na korišćenju matematičkih alata pomoću kojih su rešavali problemska pitanja, utvrđivali određena pravila u poslovanju koja su zasnovana na jasnim merenjima, ali i razumevanjem sopstvenog dela i njegovog uticaja na celokupnu organizaciju.

Finansijsko opismenjavanje zaposlenih, naročito onih u prodajnom procesu, predstavlja veliki benefit za kompaniju zbog podizanja svesti o posledicama poslovnih odluka na rezultat poslovanja.  Zašto? Jer unapređivanjem njihovih kompetencija i novim pogledom na poslovanje ubrzavamo proces donošenja i sprovođenja odluka. Zaposleni mogu da donose kvalitetnije odluke, uz smanjenje rizika od „onih pogrešnih“ i ne pitaju na svakom koraku „šta da radim sa..?“, već dolaze sa konkretnim predlozima i rešenjima.

Ukoliko želite da i Vaši zaposleni samostalno rešavaju poslovne probleme, primenjuju jednostavne matematičke alate koji omogućavaju poboljšanje rezultata kako na makro, tako i na mikro planu, pročitajte više o treningu “Prodajna matematika’’ i kontaktirajte nas. Ili se jednostavno prijavite na naš Newsletter klikom OVDE kako biste postali naš redovan čitalac.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO