Omegact

Nastavljena serija inhouse treninga na temu „SPIN Tehnika“ sa kompanijom Mikrofin u Banja Luci

U periodu od 2. do 5. oktobra u prostorijama kompanije Mikrofin u Banja Luci, održani su dvanaesti i trinaesti u nizu od četrnaest inhouse treninga pod nazivom SPIN Tehnika_Faza I.

Treninge su održale naše kolege i senior konsultanti Zoran Milašinović i Miljan Dimitrijević, eksperti iz oblasti menadžmenta prodaje sa višegodišnjim domaćim i međunarodnim iskustvom u biznisu.

Polaznici treninga su bili kreditni službenici sa kojima su treneri radili na povećanju kompetencija iz oblasti savremenog pristupa prodajnom procesu, kroz savladavanje kako da upravljaju prodajnom situacijom i kontrolišu tok prodajnog razgovora postavljanjem sistemskih pitanja – situacionih, problemskih, posledičnih i pitanja koristi.

Najveći deo treninga su sačinjavale vežbe kroz koje su polaznici vežbali kako i kada da postavljaju pitanja, kako da slušaju i kako da procenjuju kada je pravi trenutak za prodaju. Trening je na ovu grupu učesnika ostavio poseban utisak, jer su vežbali na realnim situacijama iz prakse.

Većina polaznika je izrazila zadovoljstvo naučenim na treningu, sa željom da nastave dalje usavrašavanje tehnike.  Ono što posebno treba istaći jeste da je većina polaznika visoko ocenila pripremljenost predavača u ulozi klijenta, te su na taj način praktično imali potpuno realnu prodajnu situaciju.

Mikrofin je mikrokreditno društvo iz Bosne i Hercegovine koje se bavi kreditiranjem. Od svog osnivanja 1997. godine, Mikrofin je regionalni lider u oblasti mikrofinansija, a tokom proteklih godina je plasirao preko 100.000 malih i mikro kredita klijentima niskih prihoda i malim preduzetnicima i na taj način podržao razvoj i rast njihovih poslova.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO