Omegact

Održan trening “Strategija stvaranja i uvođenja CRM” u kompaniji Prointer ITSS iz Banja Luke

U saradnji sa kompanijom Prointer IT solutions and services iz Banja Luke, 22. i 23. februara 2019. godine održan je dvodnevni inhouse trening Strategija stvaranja i uvođenja CRM. Trening su održale naše kolege konsultanti i predavači iz oblasti prodaje, Zoran Milašinović i Miljana Nimčević, a učesnici su bili ključni ljudi kompanije iz sektora prodaje kao i drugih sektora koji imaju dodirnih tačaka sa implementacijom CRM softvera.

Cilj treninga je bio da se učesnici upoznaju sa CRM konceptom i prepoznaju važnost upravljanja odnosima sa klijentima. Predavači su, pored teorije, iz svoje bogate konsultantske i menadžerske prakse uvođenja CRM-a podelili sa učesnicima mnoštvo primera, bilo da se radi o kompanijama koje su uspešno sprovele ovaj koncept ili o kompanijama koje nisu imale uspeha u tom poduhvatu, a sve sa ciljem da učesnici dobiju jasne i konkretne smernice kako se pravilno pristupa pripremama i razradi CRM koncepta.

Predavači su takođe tokom treninga ukazali na brojne zablude vezane za CRM koje su izazvane mnoštvom površnih informacija koje kruže na tržištu, a koje prave „razne mitove“ o CRM-u  kao nečemu što samim uvođenjem rešava probleme kompanija.

Posebna pažnja tokom ovog dvodnevnog inhouse treninga je posvećena glavnim kros-funkcionalnim procesima CRM koncepta kojih ima pet: procesu razrade strategije, procesu stvaranja vrednosti, procesu višekanalne integracije, procesu upravljanje informacijama i procesu ocenjivanja efektivnosti.

Kompanija Prointer IT solutions and services je počela s radom 2015. godine s ciljem da bude nosilac inovacija koje stvaraju moderno i napredno poslovno okruženje. Karakterišu ih pouzdanost, fleksibilnost i orjentisanost ka rešavanju problema, a na tržištu su poznati kao donosilac aktuelnih poslovnih rešenja kada je reč o razvoju, implementaciji i održavanju kompleksnih i celovitih poslovnih informatičko-komunikacionih sistema.

Trening i predavači su ispunili očekivanja svih učesnika, i time obezbedili dobru pripremu i uvod u početak saradnje na konsultantskom projektu koji sledi u narednom periodu.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO