Omegact

Održana in-house edukacija i testiranje na temu Procena potencijala zaposlenih u kompaniji Melmaks iz Skoplja

Krajem januara 2014. održana je in-house edukacija i testiranje zaposlenih, odnosno procena potencijala zaposlenih kao i njihova radna motivacija. Mesec dana nakon ovog modula održan je i follow-up testiranja kada su se komentarisali rezultati testiranja i način njihove primene. Kompanija je dobila dubok uvid u motivaciju svojih zaposlenih, na osnovu kojih planiraju dalji rad na svojim ljudima i unapređenju poslovanja.

REFERENCE