Omegact

Strukturiranje strategije i definisanje ciljeva za Naučno-tehnički centar NIS-a

16.12. održana je brainstorming sesija za Naučno-tehnički centar NIS-a sa temom: Strukturiranje strategije i definisanje ciljeva za NTC.

Ova sesija je kreirana i prilagođena svim zahtevima koje je top menadžment NIS-a imao, zbog velike važnosti ove teme za njihovo poslovanje. Tim NTC je bio podeljen u tri grupe koje su u segmentima radile odvojeno, a zatim zajedno komentarisali ideje do kojih je svaka grupa dolazila kroz SWOT analizu. Dan se završio sa zaključkom direktora NTC-a da je ovaj dan bio produktivan, i da su sve kolege sa mnogo entuzijazma pristupile razradi strategije i ciljeva te stoga smatra da će njihovo angažovanje u narednim godinama po ovom pitanju biti na visokom nivou.

Omega Consulting Team je još jednom opravdao uloženo poverenje top menadžmenta NIS-a za ovako specifične sesije, nakon uspešno obrađene teme: Povećanje EBITDA u bloku Prerada 2014. u februaru 2014.godine

REFERENCE