Omegact

Procena potencijala zaposlenih

U decembru mesecu održan je otvoreni trening Procena potencijala zaposlenih. Na treningu su prisustvovali HR menadžeri srednjih i velikih kompanija, koji su ovaj trening kao i alat koji se koristi ocenili kao koristan u njihovoj praksi, kao i da ih preporučuju svojim kolegama kako unutar kompanije tako i kolegama iz drugih firmi.

Utisci sa treninga:

Dobro pripremljen materijal, odlični predavači koji su uigran tim. Dosta toga što sam čula mogu primeniti u praksi.

Sve je korisno za rad i komunikaciju sa ljudima kao i otkrivanje njihovih stvarnih potreba. Ovo znanje mogu primeniti  za postavljanje pitanja na intervjuima kao i za otkrivanje šta motiviše moje kolege i kako mogu da im pomognem da budu zadovoljniji na poslu.

Predavanje na visokom nivou. Teme su odlične, testovi i vežbe takođe. Kompletna predavanja i vežbe mogu da se primene u praksi, što ću i učiniti.

Radionice su korisne, pogotovo vraćanje predavača na stvari koje su bitne. Prepoznala sam u primerima situacije iz mog poslovanja koje mogu rešiti sada kada znam i kako.

REFERENCE