Omegact

Treća generacija škole pregovaranja “PRaVI PREGOVARAČ” uspešno završila treći modul

U Beogradu, u prostorijama Omega Consulting Tima, treća generacija polaznika škole pregovaranja PRaVI PREGOVARAČ je 28. i 29. juna uspešno završila treći od ukupno pet modula. Ovaj modul održali su senior konsultanti Miljan Dimitrijević i Miloš Tomanović.

Tokom trećeg modula polaznici su uz pomoć vrhunskih trenera savladavali modele iznošenja i prijema predloga u pregovaranju. Kroz specifične vežbe i „role play“ učili su kako da posmatranju i analiziranju verbalnu i neverbalnu komunikaciju sagovornika i prepoznaju vrednosti koje su njemu značajne. Emocije često boje informacije koje dobijamo, što nas sputava da bolje razumemo klijenta. Iz tog razloga poseban akcenat za vreme ovog modula bio je na osvešćivanju subjektivnog prijema informacija, istraživanju druge strane i korišćenju „zlatne tišine“ kako bi došli do win-win rešenja.

Učesnici su uspešno targetirali lična uverenja koja mogu unaprediti proces njihovog pregovaranja, kao i uverenja koja ih ograničavaju u pregovaranju. Dodatni benefit ovog dela obuke bio je što su polaznici, uz stručno vođenje trenera, naučili da ograničenja mogu da prevaziđu i izgrade adekvatna očekivanja kod druge pregovaračke strane na jedan sasvim prirodan način.

Škola pregovaranja PRaVI PREGOVARAČ pored Modula III koji se bavi fazom iznošenja i prijema predloga, sadrži još četiri modula na kojima se obrađuju ostale četiri faze u procesu pregovaranja: priprema, ispitivanja potrebe druge pregovaračke strane, pogađanje i rešavanje prigovora i postizanje sporazuma. Posebno izdvajamo PREGOVARAČKE BORBE koje se održavaju nakon završetka svih pet modula.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO