Omegact

Upravljanje timom za još dve grupe kompanije NIS a.d.

Miloš Tomanović, član Omega Consulting Team – a, ekspert u upravljanju timovima, trener i “coach” je u novembru i decembru za grupu rukovodilaca NIS a.d. održao još dva treninga sa temom „Upravljanje timom“.  Dugogodišnja iskustva i praksa polaznika su ukršteni sa iskustvima rukovodilaca na osnovu čijih korišćenja u praksi je trening i koncipiran.

Obe grupe su izuzetno iskoristile da uklope svoja prethodna znanja sa novim učenjima i da unaprede, usavrše pre svega načine delegiranja, organizacije sastanaka i davanja povratnih izveštaja koji će motivisati i dati inspiraciju zaposlenima za angažovan pristup radu. U okviru treninga su kroz realne situacije izvežbane ključne uloge rukovodilaca, sa pristupom komunikaciji koja daje rezultat u cilju saradnje i definisanja motivatora koji se aktiviraju zahvaljujući određenom pristupu rukovodilaca. Kroz sistem pitanja i interaktivnog treninga rukovodioci su postepeno sami definisali mnoga rešenja i odgovore kako uspešno upravljati timom čime su postavili osnovu da i u praksi istim pristupom nastave sa razvijanjem svojih menadžerskih veština i članova tima. ”