Omegact

Uspešno održan dodatni termin za trening Finansije za nefinansijere

Od 16-18.12.2015. Omega Consulting Team je zbog velikog interesovanja organizovao dodatni termin za trening Finansije za nefinansijere. Ljubomir Jovanović, consultant i predavač za oblasti finansija i kontrolinga je tokom tri dana, zajedno sa učesnicima seminara iz različitih privrednih grana i kompanija, poput: Trgocentra, Belmedic-a, NPS-a, Super obroka, Mrkšićevih Salaša i Lukene, nudio argumente i odgovore zašto su finansije neophodan alat za menadžere i vlasnika kompanija, i da pre ili kasnije, svi koji želimo da napredujemo u poslovanju moramo da ovladamo ovim kompetencijama.

Neke od ključnih tema su bile:

  • Bilans stanja – čemu i kome služi i kako ga čitati?
  • Bilans uspeha – odakle toliko procena u nečemu što liči tako jednostavno?
  • Investiciona i finansijska aktivnost u poslovanju – kako i zašto da ih pratimo?
  • Amortizacija – računovodstvena ili poslovna kategorija?
  • Cena koštanja – mit ili realnost u obračunu?
  • Prag rentabilnosti – na koje sve načine ga koristiti?
  • Finansijski pokazatelji – koje računati i kako ih tumačiti?

Komentari polaznika bili su:

“Nikada do sada nisam naučila više za kraći vremenski period. Predavanje je obilovalo primjerima iz prakse što je umnogome doprinjelo lakšem shvatanju materije.” – Danijela Milašinović

“Bogat repertoar praktičnih primera. Autor na pravi način predstavlja iskustva iz prakse.” – Nikola Radivojević

“Sveobuhvatno  pokriveno dosta materije. Super realizacija kroz dosta praktičnih vežbi.” – Ivana D. Višnjić

“Dopao mi se veliki broj primera iz prakse kao i insistiranje na tome da polaznici treninga učestvuju.” – Dragana Vuvečić

“Najviše mi se dopalo što je za sve oblasti naveden primer, argumentovano. Sažeto, kako bi za nekog ko se ne bavi finansijama, bar neke stvari bile približene.” –  Čabarkapa Ivana

“Kao i svaki put sve je bilo detaljno objašnjeno i kroz primer i kroz teoriju. Sve pohvale za predavača. Stekao sam neko veće znanje o finasijama i mislim da ću se snaći jednog dana u praksi.” – Tomislav Ralović