Omegact

Inhouse trening Finansije u praksi za kompaniju Agromarket na Kosovu

U Prištini je tokom juna meseca započeta serija inhouse treninga „Finansije u praksi“ za zaposlene u kompaniji Agromarket na Kosovu, sa ciljem da se upoznaju sa osnovnim finansijskim pojmovima: šta znače, kako se tumače i kako se do njih dolazi. Treninge je vodio konsultant i ekspert iz oblasti finansija sa višegodišnjim domaćim i međunarodnim iskustvom u biznisu, Ljubomir Jovanović.

Koristi od treninga Finansije u praksi

Ovaj trening obezbedio je bolje razumevanje poslovanja kroz posmatranje biznisa sa računovodstvenog, poreskog i upravljačkog aspekta, pokušavajući da odgovori na osnovna pitanja:

 • Kako razlikovati likvidnost, profit i isplativost?
 • Kako uraditi finansijski plan?
 • Kako analizirati planirane i ostvarene rezultate?
 • Čemu služi bilans stanja, a čemu bilans uspeha?
 • Koja je razlika između zvaničnih i upravljačkih izveštaja?

Za uspešan biznis i pregovore u prodaji i nabavci, poznavanje finansija može da bude od presudnog značaja. Zbog toga je za menadžere imperativ da poseduju veštine i poznavanje osnovnih finansija kakva imaju menadžeri prodaje i nabavke. I onda kada ih imate bitno je kako ćete i kada da primenite ova znanja. Na treningu je i na to ukazano polaznicima. Od praktične primene tih znanja i veština zavisi da li će se u kompaniji donositi dobre ili loše odluke.

Evo kako nešto u šta smo do sada bili sigurni može da postane, uz malo više znanja, netačan (pogrešno obračunat) podatak, a samim tim i loše doneta odluka… Na ovom treningu izdvojili smo sledeće parametre koji imaju veliki uticaj na rezultat:

 • Obračun marže
 • Obrt zaliha i potraživanja
 • Mesta i nosioci troškova
 • Uticaj „ključeva za raspodelu“ zajedničkih troškova
 • Jesu li troškovi direktni, ili indirektni?
 • Koji su troškovi proizvodni, a koji neproizvodni?
 • Kako vremenski složiti prihode sa troškovima?

Ukoliko želite da donosite odluke na osnovu jasnih i tačnih pokazatelja i razumete spektar različitih obračuna koji svet finansija sa sobom nosi, kontaktirajte nas, ili se prijavite na naš Newsletter kako biste ostali u kontaktu sa temama koje Vam mogu biti od koristi.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO