Omegact

Završen trening „Vrhunski pregovarač“ za šestu grupu polaznika iz kompanije NIS

U saradnji sa kompanijom NIS, 25. i 26. juna u prostorijama Korporativnog univerziteta u Novom Sadu, održan je šesti od planiranih dvanaest inhouse treninga u oblasti prodajekroz serije treninga pod nazivom Vrhunski pregovarač, na temu SPIN tehnike, koje su održali regionalni eksperti, Miljan Dimitrijević i Miljana Nimčević.
SPIN tehnika je tehnika postavljanja situacionih, problemskih, posledičnih pitanja i pitanja koristi. Učesnici treninga su na velikom broju primera, postavljajući pitanja, imali priliku da vežbaju prepoznavanje, osvešćivanje i izgrađivanje potreba kod druge pregovaračke strane. Jedan od ključnih razloga zbog čega je uspešnost SPIN tehnike velika, jeste ta razlika da ponuda dolazi tek nakon vešto izgrađene potrebe.

Treninzi su obuhvatili: fazu simulirane situacije pregovaranja u kojoj su predavači bili u ulozi posmatrača, dok su se polaznici smenjivali kroz uloge; fazu „treniranja“ gde je svaki učesnik imao zadatak da prođe sve kategorije pitanja kroz „role-play“ vežbe u kojima je jedan od predavača preuzimao ulogu klijenta, kako bi se polaznici našli u realnoj pregovaračkoj situaciji u kojoj vežbaju primenu naučenog; i završnu fazu u kojoj su predavači igrali ulogu „teškog“ klijenta.

Spremni i adekvatno obučeni zaposleni aktivno preuzimaju odgovornije pozicije u kompaniji. Ulaganjem u razvoj znanja i veština zaposlenih i izgradnjom sistema kvalitetne i kontinuirane obuke, NIS stvara konkurentsku prednost kroz kvalifikovane zaposlene, i u ravni je sa evropskim i međunarodnim standardima u svim segmentima poslovanja.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO