Omegact

7 menadžerskih karakteristika

Da li se dobar menadžer rađa ili stvara?

Ovo je tema na koju se mnogo polemiše sudeći po broju rezultata pretraživanja na Guglu. Za ovu frazu, ima preko 400 miliona pretraga, a dobrih argumenata ima i sa jedne i sa druge strane.

Naše dugogodišnje iskustvo konsultantskog rada sa ključnim ljudima u kompanijama, poput vlasnika, direktora, top i srednjeg menadžementa, i ekspertiza iz oblasti ljudskih resursa, kaže nam da je odgovor negde na sredini. Dobar menadžer se svakako stvara vremenom. Ali se do toga mnogo lakše stiže ukoliko u startu poseduje karakteristike koje su dobar osnov za rukovodeće pozicije.

U ovom tekstu delimo sa vama 7 karakteristika koje svaki menadžer treba da poseduje da bi bio dobar u svom poslu.

7 menadžerskih karakteristika

1 Planiranje

 “Onaj koji ne planira, planira neuspeh

U prevodu, nema dobrog rukovodioca bez sposobnosti i veštine da planira, bilo da upravlja finansijama, prodajom ili ljudima. Od menadžera se očekuje da pravi planove, postavlja ciljeve i pravi strategije za njihovo postizanje i ostvarenje.

Planiranje nije “sanjarenje” o tome šta ćemo uraditi u narednom periodu. Već je odlučivanje o tome šta ćemo uraditi danas u nameri da ostvarimo ciljeve sutra. Efikasnost u poslovanju proističe iz dobrog planiranja. Iskustvo govori da kompanije mogu najviše da uštede ukoliko dobro planiraju. To će im to obezbediti da manje investiraju u resurse neophodne za ostvarivanje poslovnog rezultata.

Zato je veoma važno da sadašnji i budući menadžeri pored urođenog talenta za planiranje, savladaju metode uspešnog planiranja i nauče:
 • šta znači napraviti kvalitetan plan,
 • ko sve treba da učestvuje u izradi poslovnog plana,
 • i koji su to osnovni kriterijumi za ocenu plana poslovanja.

7 menadžerskih karakteristika

2 Sprovođenje

“Većina lidera bi se složila da bi im bilo bolje da imaju osrednju strategiju sa odličnim izvršenjem od odlične strategije sa lošim izvršenjem. Oni koji sprovode su uvek u prednosti.”

Planiranje je od suštinskog značaja za uspeh bilo kojeg projekta ili inicijative. Međutim, izvršenje tog plana je ključno za postizanje bilo čega bitnog. Neadekvatno sprovođenje je glavni razlog zašto kompanije ne napreduju, ne menjaju se i ne razvijaju.

Nema sumnje da uvek postoje neki postavljeni ciljevi koji zahtevaju izvršenje. Bez obzira da li vaša kompanija želi da uvede nove procese u poslovanje, završi tekuće projekte, inovira proizvode ili usluge. Iz našeg konsultantskog iskustva, najčešće prepreke u kompanijama za sprovođenje su:

 • Otpor ka promenama i status-kvo
 • Nedostatak resursa (nedovoljno vremena, para, ljudi…)
 • Kompanijska politika ili kultura
 • Nemotivisani zaposleni

7 menadžerskih karakteristika

3 Delegiranje

“Prvo pravilo upravljanja je delegiranje. Ne pokušavajte sve sami, jer ne možete.”

Ovo je ključna veština za rukovodioce. Verovatno da ne postoji ni jedna menadžment obuka na svetu koja se u jednom svom delu ne bavi delegiranjem. Danas, savladavanje veštine delegiranja treba da bude glavni prioritet za svakog menadžera. Zašto je delegiranje sada važnija nego što je bilo ikada ranije?

 • “Lean” i “agile” biznis modeli menjaju način rada i od menadžera zahtevaju da postižu više sa manje resursa i manje vremena
 • Milenijalci očekuju više poverenja i delegiranja od svojih menadžera, i napreduju kroz izazove, poverenje i autonomiju
 • Dinamika poslovnog i privatnog života se promenila. Menadžeri (muškarci i žene) žongliraju sa više odgovornosti nego ikada ranije. Što je prirodan sled zbog promene ličnih uloga u njihovim brakovima i porodicama
 • Menadžeri se ocenjuju na osnovu njihove sposobnosti da osnaže i razvijaju svoje ljude
 • Kako je sve manje kvalitetnog kadra na tržištu rada, sve je važnije da menadžeri stvaraju svoje naslednike i buduće lidere

7 menadžerskih karakteristika

4 Fidbek

“Svima nama su potrebni ljudi koji će nam davati povratne informacije. Tako napredujemo.”

Reč „fidbek” ili “povratna informacija“ je postala veoma česta. Toliko da smo ovu veštinu počeli da uzimamo zdravo za gotovo. Čak i da zaboravljamo zašto je davanje povratnih informacija toliko važno.

Međutim, važnost povratnih informacija na radnom mestu ne sme biti potcenjena i shvaćena olako. To je noseći stub uspešne kompanijske kulture. Zahvaljujući fidbeku:

 • Donosite bolje odluke, zbog neverovatne količine uvida o tome šta se dešava na svakom nivou vaše kompanije. Ukoliko nađete vremena da saslušate šta vaši zaposleni govore o tome šta se svakodnevno dešava…
 • Vaši zaposleni bolje rade. Prema nedavnom istraživanju koje je objavio Harvard Business Review, 72% zaposlenih je reklo da bi se njihov rad poboljšao ako bi im njihovi menadžeri pružili korektivne povratne informacije. Zaposleni ne žele da ih njihovi menadžeri samo tapšu po leđima i govore: “Dobar posao.” Zaposleni žele istinu. Žele da znaju: “Kako mogu da budem bolji? Šta mogu da promenim ili poboljšam kako bih napredovao?”
 • Postajete bolji menadžer. Makar tako tvrdi studija iz 2013. koju je objavio Forbes. Istraživači su otkrili da menadžeri koji su davali iskrene povratne informacije ocenjeni kao pet puta efikasniji od onih koji to nisu činili. Menadžeri koji su davali iskren feedback imali su zaposlene koji su bili tri puta više angažovani.

7 menadžerskih karakteristika

5 Analiza

“U Boga verujemo. Svi ostali moraju da prilože podatke.”

Efektivno upravljanje zahteva dobra merenja, izveštaje i analize. Analize nas upućuju na postizanje ili poboljšanje važnih rezultata. One nam govore ono što ne možemo da saznamo ni na jedan drugi način.

Analitičke veštine u menadžmentu se često definišu kao sposobnost da se problemi razbiju u delove kako bi se videli odnosi ili međuzavisnost. Menadžeri sa analitičkim sposobnostima:

 • Dobro planiraju i vode projekte
 • U stanju su da tačno predviđaju finansijske rezultate
 • Razvijaju planove za postizanje ciljeva i ciljeva
 • Rade sa svojim ljudima na planiranju i kreiranju akcionih planova
 • Sistematski ostvaruju svoje planove i proizvode predvidljive rezultate

7 menadžerskih karakteristika

6 Kontrola

 “Produktivnost nikada nije slučajnost. To je uvek rezultat posvećenosti izvrsnosti, inteligentnog planiranja i fokusiranih napora.”

Odgovornost je menadžera da prati aktivnosti u okviru svog tima i dešavanja van tog okvira. Bez praćenja menadžer neće znati da li se posao odvija u skladu sa planom ili je potrebno nešto menjati. Kroz kontrolu, menadžer proverava kako se posao obavlja i upoređuje stvarni napredak u odnosu na plan. Na ovaj način utvrđuje da li organizacija radi onako kako bi trebalo.

Ako sve ide dobro, menadžer ne mora da radi ništa osim da nastavi da prati realizaciju plana. Međutim, to se u praksi retko dešava. Neko od zaposlenih se razboli ili neka faza u sprovođenju traje duže od prvobitne procene. S druge strane možda je glavni konkurent dampingovao cene. Ili se dogodila poplava u komšiluku što zahteva evakuaciju na nekoliko dana ili neki drugi faktor utiče na ostvarenje plana.

Menadžer mora da preduzme mere kako bi umanjio negativan uticaj i što brže vratio organizaciju na put ostvarenja postavljenih ciljeva.

7 menadžerskih karakteristika

7 Razvoj

“Uobičajena definicija menadžmenta je da se posao obavlja preko ljudi, ali menadžment je zapravo razvijanje ljudi kroz posao.”

Tržište rada se u tolikoj meri promenilo da je jedan od ključnih zadatka svake kompanije da stvara menadžere i lidere iz svojih redova. To možete lako ukoliko prepoznate talentovane zaposlene na vreme i investirate u njihovu edukaciju i razvoj.

Glavni akteri ovog procesa jesu upravo menadžeri. Osim što je potrebno da brinu o sopstvenom razvoju i napredovanju, treba stalno da “skeniraju” svoje timove. Ovako na vreme mogu da prepoznaju ljude sa potencijalom za napredovanje i rukovodeće pozicije.

Pored ovoga, tržište se menja vrtoglavom brzinom. To znači da i kompanije moraju da menjaju svoje biznis modele i poslovanje stalno prilagođavaju promenama na tržištu. To podrazumeva da ključni ljudi u kompanijama poput menadžera stalno rade na razvoju, kroz poboljšanje postojećih poslovnih procesa i inovaciju.

Konsultantski savet za kraj

Prvi izazov organizacije na njenom putu razvoja je da izgradi kvalitetne menadžere i na njih prenese deo odgovornosti, nadležnosti i ovlašćenja. Zato je veoma važno da kompanije što pre identifikuju ko su potencijalni kandidati za rukovodeće pozicije. Jer jedino ovako mogu blagovremeno da podrže njihov razvoj i napredak.

Od te prve linije menadžera umnogome će zavisiti dalji rast i razvoj kompanije. Njihov glavni zadatak je da pored razvoja poslovanja, obezbede širenje organizacije kroz zapošljavanje i zadržavanje novih talentovanih kadrova.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO