Omegact

Business Cafe Makedonija, Skoplje

Ljubomir Jovanović, konsultant Omega Consulting Team-a, učestvovao je kao jedan od predavača na drugom Business cafe-u u Skoplju, kada je govorio o važnosti finansija u kompanijama, kao i koje su koristi od controlling-a za upravljanje kompanijom. Nakon ovog događaja Ljubomir je dobio pohvale od učesnika kao najkonkretniji izlagač sa iskustvom i primerima iz prakse, koji su uporedivi sa situacijama u njihovim kompanijama.

REFERENCE