Omegact

Business Cafe Makedonija, Skoplje

Ljubomir Jovanović, konsultant Omega Consulting Team-a, učestvovao je kao jedan od predavača na drugom Business cafe-u u Skoplju, kada je govorio o važnosti finansija u kompanijama, kao i koje su koristi od controlling-a za upravljanje kompanijom. Nakon ovog događaja Ljubomir je dobio pohvale od učesnika kao najkonkretniji izlagač sa iskustvom i primerima iz prakse, koji su uporedivi sa situacijama u njihovim kompanijama. Ljubomir Jovanović konsultant i predavač u Omega Consulting Team-u i specijalista u oblasti finansija i FinSmart tehnologije.

Business Cafe – Skoplje

Ovaj događaj predstavlja business networking koji okuplja regionalne aktere iz različitih industrija. Druženje na događaju obično traje dva do tri sata, gde se u opuštenoj atmosferi odgovara na pitanja moderatora i gostiju. Na ovaj način učesnici dele svoje radno i životno iskustvo, a organizuju se i predavanja. Preostalo je vreme bude namenjeno poslovnom umrežavanju i druženju.

Učešće na ovom događaju je odlična prilika za nove kontakte, dogovare o saradnji, motivaciju, deljenje informacija i znanja, razmene iskustava. Ovde se može ostvariti i sticanje novih poslovnih klijenata i poslovnih partnera. Zbog toga nam predstavlja zadovoljstvo da je naš tim imao predstavnika na Business Cafe događaju.

REFERENCE