Omegact

Konfuzija finansija u IT branši

Miks hardvera, softvera i imovine, luda stopa promena u branši, kratak i nepredvidiv period korišćenja IT imovine, i principi vođenja projekata “agile” su delić onoga što unosi pometnju u tako jasan računovodstveni sistem. Ali da, ne pričamo ovde o računovodstvu, već o finansijama!

Ova problematika se javlja kako u IT kompanijama, tako i IT sektorima svih ostalih delatnosti. U današnje vreme, ukoliko ozbiljno poslujete, zasigurno radite na digitalizaciji i unapređenju unutrašnjih sistema komunikacije, kako bi brže zadovoljili potrebe klijenata koji žele upotpunjenu uslugu ili proizvod odmah i sada. I tako, dok razvijate mreže klijenata i partnera u različitim zemljama, broj projekata se uvećava, ali troškova. Hodajući ovim putem, dolazimo do samo nekih od pitanja: Lizing ili kupovina? Outsource ili zapošljavanje? Koji su troškovni, a koji profitni centri?

Kako tačno izračunati Break-even projekta i ukupnog poslovanja?

Na širem planu potrebno je razumeti dobro osnovne pojmove poput: ROI, SVA, EVA, Profit i kako amortizovati IT imovinu, sa svrtom na onu “upgrade-ovanu”. Decentralizacija poslovanja i jasno razumevanje troškovnih i profitnih centara, uz budžetiranja i utvrđivanje troškova i cena, dozvoljava da se svaki trošak i/ili rashod može dovesti u vezu sa pripadajućim prihodom. Ovo su samo neki od preduslova kako bi znali da li se zarađuje ili ne kada imamo više aktivnih projekata.

Ako ste donosilac odluka ili zaposlena osoba u IT branši koja želi sebi da razjasni aspekte u kojima se finansije tiču Vašeg posla, i još bolje razumete kako to sve svojim odlukama i poslom utičete na finansijske rezultate kompanije – ovo je TRENING ZA VAS.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO