Omegact

Nastavak ONLINE specijalističkog programa „Finansije u praksi – Nivo 1“

Šestoj generaciji polaznika je 23. i 24. aprila održan drugi modul osnovnog nivoa „Finansije u praksi“ koji su vodili eksperti iz oblasti računovodstvo i finansije, sa preko 20 godina iskustva u velikim poslovnim sistemima: Milan MijailovićLjubomir Jovanović i Srđan Sladoje.
U nastavku online specijalističkog programa „Finansije u praksi – Nivo 1, polaznici su komentarisanjem zadataka, koje su uradili kod kuće, potvrdili svoja znanja stečena na prethodnom modulu, kroz različite načine obračunavanja i vrednovanja osnovnih sredstva i amortizacije.

Program je obuhvatio rekapitulaciju bilansa stanja sa aspekta imovine i vežbe za obračunavanje kamata, kredita i lizinga. Učesnicima je omogućeno da na realnim primerima uvežbavaju princip slaganja prodaje sa pripadajućim rashodima, kao osnovni princip bilansa uspeha, i princip vremenskog razgraničenja koji ima za cilj da realnije i objektivnije prikaže finansijske izveštaje.

U okviru bilansa uspeha, polaznici su se bavili redovnim rashodima, i vanrednim rashodima koji mogu kao rezultat neplaniranog smanjenja poslovne imovine ili neplaniranog povećanja obaveza uticati na smanjenje rezultata poslovanja. Ujedno su naučili kako da razvrstaju troškove po grupama računa, od Nabavne vrednosti prodate robe, preko troškova materijala, troškova zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda, troškova proizvodnih usluga pa sve do nematerijalnih troškova. Na primerima iz prakse su radili na prepoznavanju svih troškova koje treba uključiti pri obračunavanju Nabavne vrednosti prodate robe.

Sledeći nivo specijalističkog programa „Finansije u praksi“ počinje 28. maja pod nazivom „Menadžerski izveštaji uz koji možete da saznate kako da obezbedite sve što je neophodno za merenje performansi, praćenje isplativosti rezultata kako cele kompanije, tako i poslovnih jedinica.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO