Omegact

Razrada strategije za pripremu i uvođenje Customer Relationship Management – CRM sistema upravljanja u kompaniji AN-KA d.o.o. Sarajevo

 

logoU okviru projekta implementacije CRM sistema, konsultanti Omega Consulting Team – a ,

Zoran Milašinović, sertifikovani stručnjak iz oblasti prodaje i marketinga i zvanično registrovani EGP savetnik od strane Evropske banke za regionalni razvoj (EBRD), u okviru The Enterprise Growth Programme (EGP) i Business Advisory Services (BAS) ; Miljan Dimitrijević, konsultant sa dugogodišnjim menadžerskim iskustvom na vodećim menadžerskim pozicijama u nekoliko kompanija, kako domaćih tako i internacionalnih ; Vladimir Ćuk, priznati stručnjak u oblasti Trade-Marketing – a, započeli su saradnju sa kompanijom AN-KA d.o.o. iz Sarajeva i sproveli aktivnost DIJAGNOZA STANJA I POSLOVNIH PROCESA.

Uvođenje CRM sistema obuhvata skup radnih zadataka koji su podeljeni prema fazama zrelosti kompanije :

1. RAZRADA STRATEGIJE ZA PRIPREMU & UVOĐENJE    CRM SISTEMA
2. INTEGRACIJA CRM SISTEMA U OKVIRU PET PROCESA
3. IMPLEMENTACIJA & PROVERA USPEŠNOSTI MPLEMENTACIJE CRM SISTEMA

RAZRADA STRATEGIJE ZA PRIPREMU & UVOĐENJE CRM SISTEMA

Za efikasnu implementaciju CRM sistema, neophodno je uraditi kvalitetnu pripremu kompanije po svim segmentima, a sastoji se iz :
1. Treninga za povećanje kompetencija ključnih saradnika koji će učestvovati u implementaciji sistema CRM.

2. Dijagnoze stanja i poslovnih procesa – utvrđivanje potreba/problema, potencijala i očekivanja klijenta od sistema CRM:

  • Analiza prodajno – marketinške funkcije;
  • Analiza poslovnih procesa koji mogu imati uticaj na sistem CRM;
  • Analiza postojećih kanala prodaje uključujući i prihode i rashode;
  • Analiza proizvoda i proizvodnih grupa;
  • Analiza klijentskih baza i stepena segmentacije klijenata unutar istih;
  • Ocena spremnosti za uvođenje sistema CRM.

3. Postavljanje kriterijuma za izradu projektnog zadatka i formiranje CRM tima – Popisivanje ključnih kriterijuma za izradu projektnog zadatka izvedenih iz 5 procesa za implementaciju sistema CRM;

  • Izbor članova tima za implementaciju sistema CRM;
  • Definisanje ključnih tačka za izradu projektnog zadatka;
  • Definisanje ciljeva uvođenja sistema CRM.