Omegact

Šta motiviše više od novca?

Početkom decembra održani su inhouse treninzi „Šta motiviše više od novca“ koji su bili namenjeni top menadžmentu kompanije JTI. Treninge su vodili OCT konsultanti i eksperti Miloš Tomanović i Jelena Anđelić.

Da li se i Vama povremeno čini da Vas zaposleni ili kolege „pogrešno“ razumeju, odlažu zadatke ili ih ne izvršavaju do kraja? Ili možda povremeno deluju uspavano i kao da traže razlog da kažu „ne“ i budu „protiv“?  I tako dovoljan broj puta dok ne izgubimo energiju i volju da delegiramo i pređemo na moto „lakše ću i brže sam“.

Kuda nas takav put vodi?

Preuzimamo na sebe veći broj zadataka i zbunjeno posmatramo kako spoljni faktori motivacije (plata, bonusi i materijalne nagrade) nisu uzrok visokog angažovanja u našoj kompaniji ili timu. Ne uspevamo u dovoljnoj meri da motivišemo druge da osmisle, usvoje i sprovedu ideje, i slepo prolazimo kroz situacije kada nam osoba zapravo otkriva koliko je šta motiviše i kako da to prepoznamo kroz razgovor.

Kako ispričati motivacionu priču sa kojom će se sagovornik identifikovati?

Šta ako je zapravo je moguće probuditi unutrašnje motivatore?! I kod sebe i kod saradnika! Jedan od uspešnih primera je baš trening „Šta motiviše bolje od novca“, na kome su top menadžeri na sopstvenim primerima koristeći Inspire assessment otkrili i naučili:

 • šta ih pokreće da ostvare cilj
 • kako da prepoznaju najvažnije kriterijume za motivaciju kod jedne osobe
 • koliko su sloboda ili red važni za motivaciju pojedinca
 • prepoznavanjem kojih reči kod sagovornika mogu da odrede šta je strategija ostvarenja cilja i na koji način će ga sprovesti
 • koliko je osobi potrebna podrška i evaluacija u radu da bi bila motivisana (0 ili 100%?)
 • kako da komuniciraju a da to bude za sagovornika motivaciono
Rukovodioci kompanije JTI su kroz ovaj inhouse seminar savladali i kompleksnije forme koje mogu da primene u praksi:
 • kako da predstave ideje privlačno i jasno svima
 • kako da one koje ne motivišu ideje drugih uspeju da motivišu da prihvate i nešto što nije njihova ideja
 • kako da blagovremeno prepoznaju pokazatelje stresa i kako da ga neutralizuju uklanjanjem stresnih situacija, a zadrže efikasnost
 • koji način rukovođenja i motivacije da primene u zavisnosti od rezultata Inspire assessment za određenu osobu
 • kako da koriste razvojni feedback uz upotrebu motivacionih rezultata
Ako želite više da saznate o tome koja je razlika između motiva i motivacije i kako da svi imaju motivaciju, nastavite sa čitanjem OVDE.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO