Omegact

Stanje gotovine na računu je posledica

Kupci kupuju, raste broj zaposlenih, a rastu i operativni troškovi, dok se negde izgubila nit sa jasnom informacijom koliko smo uspešni. Kada na kraju godine realno sagledamo potraživanja i zalihe, postavljamo pitanje na koje nemamo jasan odgovor: Jesmo li u plusu? Ili još bolje pitanje, koliko smo u minusu? A poslovno geslo uspešnih organizacija koje su, ne samo opstale na tržištu, već uz stalni rast obezbedile i značajno tržišno učešće, glasi: „Ma, garantovano nešto ostaje! Mora!“

Kompanije se često kratkoročno snalaze u nameri da dođu do sve više potrebnih novčanih sredstava. Na primer, počinjemo da odobravamo sve značajnije popuste (stručno nazvane „rabati“). I to najčešće odobravamo onoliko popusta koliko nam kupci traže, a ne koliko možemo da podnesemo, a da ne počnemo da jedemo sopstvene resurse.

Da li na kraju nešto zaista ostaje?

Lako može da se dogodi da ono što smo prilikom prodaje obračunali kao našu zaradu i videli kao poslovni uspeh, sada umanjujemo ili potpuno izgubimo ili još dodatno izgubimo prilikom naplate potraživanja, samo da bismo što pre došli do toliko željene gotovine. I zaboravljamo – stanje gotovine na računu je posledica!

Rešavajte uzrok, ne posledicu

Kao što sistem nagrađivanja treba da obezbedi željeno ponašanje zaposlenih, naročito onih koji su ključni za poslovanje organizacije, tako kategorizacija kupaca treba da obezbedi željeno ponašanje eksternih klijenata. A do toga će doći ukoliko dobro odmerimo našu ponudu klijentima po principu „štapa i šargarepe“, pri čemu ista treba jasno da afirmiše naše prodajne ciljeve u čijem ostvarivanju očekujemo da nam pomognu naši kupci i zbog toga želimo da ih na odgovarajući način i nagradimo.

Ako želite da saznate više o izradi sistema za nagrađivanje kupaca, kliknite OVDE.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO