Omegact

Šta svaki menadžer treba da zna o finansijama poslovanja?

Predznanje u oblasti finansija je izuzetno važno, kao i razumevanje do čega informacije koje beležimo kroz vreme kasnije vode. Kada ste mali svaki vlasnik u glavi drži sve važne informacije. Ali vam tada računovođa nužno i ne treba – dovoljno je dobro poznavanje excel-a i propisa. Međutim, firme se razvijaju i javlja se potreba za računovođom, kao i kvalitetnim beleženjem broja informacija. Tada počinju da se javljaju prvi problemi koji mogu da variraju. Najčešći uzrok su nedovoljno poznavanje razlika između računovodstva, finansija i kontrolinga, što uzrokuje nerealna očekivanja šta računovođa treba da isporuči.

Da li možemo od molera tražiti da nam sredi struju?

Možemo, samo je pitanje šta ćemo dobiti… Kada pričamo o računovodstvu, bavimo se primarno zadovoljenjem zakonskih propisa od strane države, i svi u ovom delu možemo da prepoznamo PDV i porez na dobit. Kada govorimo o finansijama, tu se značajnije šire stvari. Važno je da svaki rukovodilac stvori jasnu razliku i očekivanja šta nam donosi jedno, a šta drugo.

A šta se dešava kada nam za neko treće lice treba izveštaj?

Verovatnoća je velika da ćemo zamoliti računovođu da nam isporuči izveštaj u kome ćemo dobiti skup najrazličitijih informacija sa kojim ne možemo ništa dalje da uradimo. Nastane šok pri pregledu istog, u kome nisu beležene promene koje nastaju na način na koji smo očekivali. Naravno, to očekivanje je prisutno, iako nikad nismo izdvojili vreme da iskomuniciramo jasno čime se naša kompanija bavi, šta je važno beležiti i na koji način kako bi izveštaji oslikavali realnu sliku poslovanja.

To je razlog zbog čega je potrebno da pored “saveznika” kog imate u svom knjigovođi da i sami imate finansijsku pismenost i kompetencije. Čime god da se bavite, bilo da imate svoj biznis, planirate da ga pokrenete ili radite u nekoj firmi, poznavanje finansija biće odlučujući faktor od koga zavisi uspeh poslovanja, posebno ako donosite odluke koje utiču na celokupan biznis.

Šta menadžer treba da ima od veština upravljanja finansijama?

Ako vas zanima šta je to što svaki menadžer treba da zna finansijama, najjednostavnije rečeno bi to bilo da zna da upravlja budžetom. To znači da ima sposobnost da proceni kako je stvarno stanje u kompaniji, sa kakvim rezultatom kompanija posluje i kolika je njena neto vrednost; da li je poslovanje likvidno i kompanija može uredno da plati svoje račune i drugo. 

Suština je da svaki biznis ostvaruje daleko veći uspeh ukoliko menadžeri imaju bolje performanse kada razumeju kako se meri finansijski uspeh i kako oni mogu da utiču na poslovni rezultat organizacije. To znači da menadžeri trebaju da razumeju šta brojevi u finansijskim izveštajima – bilans stanja, bilans uspeha i izveštaj o tokovima gotovine, i drugi. 

Da bi se ti ciljevi postigli, i da biste bili u stanju da povlačite pametne i pravovremene finansijske poteze, potrebna vam je adekvatna, interaktivna finansijska edukacija. Ona treba da vam pruži korisna i odmah primenjiva znanja i veštine. Upravo na bazi tih iskustava Omega Consulting Team kreirao je jedinstven program finansijske edukacije koji omogućava da steknete sva potrebna znanja, bez obzira na prethodno iskustvo ili nivo znanja o finansijama.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO