Omegact

Od ključnih faza pregovora do kreiranja sopstvene pregovaračke strategije

Trendovi modernog biznisa govore da je dobro pregovaranje ključ uspeha u situaciji kada su tržišta preplavljena hiperprodukcijom raznih proizvoda i „nepristojnim“ ponudama koje dolaze od strane konkurencije. Kreiranje sopstvene pregovaračke strategije je nešto što će vam pomoći da se diferencirate u odnosu na konkurenciju.

Dugoročni odnosi sa klijentima koji se grade na principu uzajamnog poverenja postaju ugroženi zbog izazova koji dolaze od strane konkurencije. To se dešava usled sve učestalijih ponuda koje dobijaju i na taj način se nameću preispitivanja postojećih odnosa.

Kreiranje sopstvene pregovaračke strategije – IT Labs Case study

Za zaposlene u kompaniji IT Labs održan je inhouse seminar “Pregovaranje” u Skoplju. Realizoavn je sa ciljem da se unaprede pregovaračke veštine i prevaziđu najčešće poteškoće koje se javljaju na putu do win-win rešenja u radu sa klijentima. Treninzi su održani početkom aprila, a vodili su ih Nada Niklanović i Miljan Dimitrijević. Oni su predavači Omega Consulting Team-a, sa višegodišnjim domaćim i međunarodnim iskustvom u biznisu.

Učesnici treninga su uvežbavali kako da spreče odlazak ključnih klijenata kroz dobro, odmereno i profesionalno vođeno pregovaranje. To počinje od ključnih faza pregovora do kreiranja sopstvene pregovaračke strategije. Ujedno su se pripremali „korak po korak“ i za pridobijanje novih klijenata. To je postignuto kroz mnogobrojne role-play vežbe za svaku fazu pregovora ponaosob.

Ne zaboravimo da svetska statistika ukazuje da je većina kompanijskih neuspeha vezana za loše pregovaranje. To je slučaj bilo da se radi o prekomernoj „popustljivosti“ ili „arogantnosti“ i nespremnosti da se pronađe zajednički interes i kompromis. Pregovaranje u savremenom biznisu predstavlja neprekidan proces koji se vodi na svim nivoima. On zahteva pripremljenost i obučenost svih onih koji učestvuju u procesu pregovaranja je od ključnog značaja za svaku kompaniju.

Ukoliko ne želite samo da prepoznate prilike kada se jave, već i uspešno sklapate partnerstva gde ćete rasti zajedno u biznisu, kako sa dobavljačima, tako i sa vašim kupcima, kontaktirajte nas ili se za početak prijavite na naš Newsletter OVDE.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO