Omegact

Od ključnih faza pregovora do kreiranja sopstvene pregovaračke strategije

Trendovi modernog biznisa govore da je dobro pregovaranje ključ uspeha u situaciji kada su tržišta preplavljena hiperprodukcijom raznih proizvoda i „nepristojnim“ ponudama koje dolaze od strane konkurencije. Dugoročni odnosi sa klijentima koji se grade na principu uzajamnog poverenja postaju ugroženi zbog izazova koji postoje stalnim ponudama od strane konkurencije, i na taj način se nameću preispitivanja postojećih odnosa.

Za zaposlene u kompaniji IT Labs održan je inhouse seminar “Pregovaranje” u Skoplju, sa ciljem da se unaprede pregovaračke veštine i prevaziđu najčešće poteškoće koje se javljaju na putu do win-win rešenja u radu sa klijentima. Treninzi su održani početkom aprila, a vodili su ih Nada Niklanović i Miljan Dimitrijević, predavači Omega Consulting Team-a, sa višegodišnjim domaćim i međunarodnim iskustvom u biznisu.

Učesnici treninga su uvežbavali kako da spreče odlazak ključnih klijenata kroz dobro, odmereno i profesionalno vođeno pregovaranje – od ključnih faza pregovora do kreiranja sopstvene pregovaračke strategije. Ali su se ujedno pripremali „korak po korak“ i za pridobijanje novih klijenata, uz mnogobrojne role-play vežbe za svaku fazu pregovora ponaosob.

Ne zaboravimo da svetska statistika ukazuje da je većina kompanijskih neuspeha vezana za loše pregovaranje, bilo da se radi o prekomernoj „popustljivosti“ ili „arogantnosti“ i nespremnosti da se pronađe zajednički interes i kompromis. Pregovaranje u savremenom biznisu predstavlja neprekidan proces koji se vodi na svim nivoima i pripremljenost i obučenost svih onih koji učestvuju u procesu pregovaranja je od ključnog značaja za svaku kompaniju.

Ukoliko ne želite samo da prepoznate prilike kada se jave, već i uspešno sklapate partnerstva gde ćete rasti zajedno u biznisu, kako sa dobavljačima, tako i sa vašim kupcima, kontaktirajte nas ili se za početak prijavite na naš Newsletter OVDE.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO