Omegact

Uspešno održana radionica na temu “Profitabilnost kupaca i proizvoda”

02.06.2015 su kolege Ljubomir Jovanović i Miljan DImitrijević u prostorijama Omega Consulting Team-a održali radionicu pod nazivom “Profitabilnost kupaca i proizvoda”.

Profitabilnost je glavni uzročnik većine finansijskih problema u kompanijama.

Najveći problem sa kojim se suočavamo u svakodnevnom radu u oblasti kontrolinga, finansija, nabavke i prodaje jeste da su zaposleni, rukovodioci i vlasnici zauzeti operativnim problemima likvidnosti, obima prodaje, širine asortimana i broja kupaca, a pri tome malo vremena posevećuju posledicama dnevnih odluka. Te odluke kratkoročno gledano donose dobre stvari, ali mogu da načine dosta lošeg dugoročnom poslovanju kompanije, a time i često zamenjuju posledice sa uzrocima problema i iz te perspektive donose pogrešne odluke.

Takve odluke na kratak rok daju rezultate, ali na dug prave još veće probleme sa profitabilnošću (isplativošću).

Jedno od bitnih pitanja je Da li koristimo finansijske izveštaje za upravljanje kompanijama?

Učesnici  su tokom ove jednodnevnog treninga “Profitabilnost kupaca i proizvoda”imali priliku da se upoznaju sa:

  • alatima kako pratiti rezultate poslovanja,
  • razlozima zašto moramo pratiti profitabilnost, a ne samo profit,
  • osnovnim preduslovima potrebnim za praćenje profitabilnosti svojih kupaca i proizovda,
  • dobrim i lošim načinima kako obezbediti informacije neophodne za obračun profitabilnosti
  • dobrim i lošim načinima kako obračunavati profitabilnost kupaca i proizvoda,
  • potencijalnim posledicama nepoznavanja profitabilnosti i neuočavanja razlika između uzroka i posledica,
  • načinima kako tumačiti profitabilnosti kupaca i proizvoda i šta raditi sa dobijenim informacijama,
  • koristima koje kompanija i rukovodioci mogu imati od ovakvih informacija u radu sa svojim klijentima ili proizvodima

Zaključak većine polaznika radionice “Profitabilnost kupaca i proizvoda” je da je mnogo lakše upravljati uzrocima, nego posledicama, ali da za to treba imaati odgovarajuće informacije, alate i menadžerske kompetencije od kojih se neke nose upravo sa ovakvih prkatičnih treninga.

Neki od komentara učesnika su:

“Dobra tema, prava, i iz ugla finansija i  prodaje . Dok ne počnemo da merimo pokazatelje u datoj organizaciji, teško je konkretno doći do njih” – Lidija Nikolić

“Konkretni primeri i ukazivanje na potrebu praćenja profitabilnosti pored profita, uz samo definisanje mogućeg načina praćenja” – Marija Milošev

“Prezentovanje konkretne oblasti na praktičnim primerima, lakim za razumevanje svim učesnicima treninga.” – Jasmina Sekulić

“Bolje sagledavanje trendova zakonitosti u segmentu prodaje, pojašnjenje suštinskog za bolju distribuciju direktnih troškova.” – Dragana Paćuk

 

REFERENCE