Omegact

Uspešno održan In House seminar „Cross & Up selling“ za kompaniju AVANTI SYSTEM u Nišu

14.11.-15.11. Kolege Miljan Dimitrijević i Vladimir Ćuk, priznati stručnjaci iz oblasti Marketing i Prodaja, održali su dvodnevnu edukaciju na temu „Cross & Up selling“ u kompaniji AVANTI SYSTEM u Nišu, za sektor prodaje i usluživanje klijenata.

Kroz trening cross & up selling polaznici su osposobljeni da prave vezane prodaje (više proizvoda odjednom ili kombinaciju proizvod + usluga), a da to bude korisno za kupca sa pozicije njegovih potreba i mogućnosti i za kompaniju sa strane profitabilnosti. Vežbe za trening cross & up selling se pripremaju na primerima iz ponude Klijenta, gde polaznici prepoznaju prodajne varijante i mogućnosti ponude sa kojom raspolažu. Cross & up selling tehnika se vrlo uspešno primenljuje u praksi u različitim branšama.

Konsultanti Omega Consulting Team – a izveli su više stotina treninga za upravljanje prodajom i uspešno primenili praktične alate u kompanijama svojih Klijenata, što je rezultiralo povećanim obimom prodaje i optimizacijom profita.

 Neki od komentara učesnika bili su:

Vladimir Stojanovski

“Sve na treningu je bilo veoma interesantno a najviše mi se dopala neposrednost predavača u komunikaciji sa učesnicima seminara.”

Nevena Ristić

“Dopala mi se pripremljenost predavača kao i korišćenje konkretnih primera, neformalnost komunikacije predavača i konkretne i pokazne vežbe.”

Dragan Petrović

“Najveći utisak na mene je ostavilo konkretno predavanje sa interaktivnim učešćem.”

REFERENCE