Omegact

Uspešno održan trening za IT eksperte iz kompanije Vicert, USA

Omega Consulting Team senior konsultanti  Milan MijailovićMiljan Dimitrijević i Miloš Tomanović, kao stručan tim akreditovanih i sertifikovanih trenera za organizaciono restrukturiranje, definisanje procesa posla i timski rad je održao dinamičnu trening radionicu za IT eksperte iz kompanije Vicert, USA.

Kroz kreativan rad svih učesnika postignut je cilj radionice, definisanje osnovnih uzroka problema i njihovih pojavnih oblika kroz simptome. Ovo je osnova za početak restrukturiranja i postavke funkcionalne i efikasne organizacije poslovanja. Otkrivanjem uzroka je postignuto da se odrede mesta poboljšanja, i saznaju prioriteti, ono na čemu će se raditi a da će doneti najbolji rezultat. Iz svega prethodnog proističe lista niz aktivnosti kojima će se primećeni uzroci otkloniti i stvoriti uslovi za veći razvoj kompanije spremne za veće izazove i ekspanziju.