Omegact

Održana radionica: Reporting i kontrolerski izveštaji i alati – kroz praksu i u praksi

9.10.2014. je održana jednodnevna radionica: Reporting i kontrolerski izveštaji i alati- kroz praksu i u praksi u prostorijama Omega Consulting Team-a. Kontroling ima za cilj da pomogne oko definisanja finansijskih ciljeva, da razvija planove za ostvarenje istih. Takođe i da dostavi podatke koji su potrebni za donošenje odluka. Ti analitički podaci nazivaju se kontrolerski izveštaji, zbog čega se ovo naziva reporting.

Ova radionica je nastala iz konsultantske i menadžerske prakse naših predavača u kompanijama širom Srbije, bivše Jugoslavije i Evrope. Učesnici su vežbali na realnim primerama kompanija u regionu. Učesnici su prepoznali ovu radionicu kao potpuno primenljivu u praksi.

Reporting i kontrolerski izveštaji i alati – Utisci polaznika

Komentari učesnika:

  • “80% stvari mogu da primenim na svom poslu”.
  • “Dopale su mi se vežbe i primeri, objašnjavanje izveštaja i čemu služe. Sada imam jasniju sliku i razumevanje finansijskih izveštaja”.
  • “Korisna su mi dodatna pojašnjenja oko alokacije troškova, sagledavanje ključnih pozicija u bilansu stanja. Dublja analiza obrtnog kapitala kao indikatora”.
  • “Način prezentacije je odličan da se može pratiti i od osoba koje nisu direktno u finansijskom sektoru. U praksi mogu primeniti pristup raspodele troškova”.

Ako želite da preuzmete kontrolu nad svojim vremenom, kao i Vaši zaposleni, i da efikasno i efektivno obavljate radne zadatke, kontaktirajte nas, ili se prijavite na naš Newsletter kako biste ostali u kontaktu sa temama koje Vam mogu biti od koristi.

REFERENCE