Omegact

Da li biste položili ispit iz Prodajne matematike?

Često se susrećemo sa različitim teorijama, praksama i prodajnim činjenicama o kojima možemo da čitamo online satima. Međutim, u kojoj meri teoretska znanja zaista primenjujemo u praksi? I da li koristimo sve raspoložive alate u rešavanju problemskih situacija ili dopuštamo da nam te informacije ostaju za neke druge prilike koje se najčešće ne dogode.

Kako pretvoriti probleme u jednačinu?

Ako je na raspolaganju samo jedan mogući put, onda nema potrebe za donošenjem odluka. U svim ostalim situacijama je poželjno staviti jednu odluku na jedan tas vage, drugu na drugi i „izmeriti“ posledice jedne i druge. Ovo je značajnije lakše utvrditi ako za to postoje tačni i jasni parametri koji će doprineti boljim poslovnim odlukama.

Govorili o analizi asortimana, segmentaciji kupaca, istraživanju potencijala tržišta ili politici prodaje, postoje različiti alati koji omogućavaju poboljšanje sopstvenih rezultata i rezultata cele organizacije. Postoje određena „pravila“ poslovanja koja su zasnovana na merenjima i olakšavaju donošenje odluka u uslovima nekoliko različitih opcija. Jedno od mesta za primenu ovih alata je i interaktivan trening sa realnim biznis primerima.

Kome ovako nešto danas treba?

Svakom rukovodiocu i menadžeru. Naročito onima koji dolaze iz nefinansijskih oblasti, a treba da razumeju osnove finansijskih principa i matematičkog obračunavanja posledica svakodnevnih odluka, bez obzira da li su deo tima prodaje, nabavke ili logistike.

Kako proveriti znanje?

Za početak pokušajte da odgovorite na sledeća pitanja: Da li znate koji kupci ili grupe utiču na likvidnost, koji na profit, a koji na rentabilnost poslovanja? Da li znate tačno koliko više morate da prodate ukoliko odobrite 3% popusta samo određenim kategorijama kupaca? U kakvom je odnosu popust koji dajemo kupcima sa kamatama koje nam banke naplaćuju?

Tema prodajne matematike je zanimljiva i složena, a za sve koji žele da saznaju više o njoj mogu OVDE da pročitaju više.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO