Omegact

Ključ uspešnog menadžmenta

Intervju sa Ružom Lukić, Senior HR Consulatntom i Trenerom

Imamo priliku da razgovaramo sa Ružom Lukić, stručnjakom za ljudske resurse. Iza sebe ima dugogodišnje praktično iskustvo kao menadžer na najvišim pozicijama u HR i projekt menadžmentu u čitavom regionu. Ovo iskustvo omogućava joj da razume specifične izazove s kojima se lideri suočavaju u regionalnom kontekstu. Zbog toga smo se interesovali da saznamo šta  po njoj predstavlja ključ uspešnog menadžmenta.

Upoznala nas je sa tim zašto se opredelila za liderstvo, za koje smatra da je danas više nego neophodno. Njena misija je da izgradi kvalitetne lidere i da menadžere i rukovodioce ohrabri da postanu lideri koji inspirišu. Ruža nam otkriva kako procenjuje menadžere, identifikuje oblasti za razvoj i pomaže timovima da ostvare bolje rezultate kroz razvoj menadžerskih kompetencija.

Možeš li nam reći nešto više o svom iskustvu u radu sa menadžerima i HR-om?

Ruža: U oblasti ljudskih resursa i projektog menadžmenta radim više od petnaest godina. Tokom tog vremena, stekla sam dragoceno trenersko iskustvo u radu sa različitim organizacijama i razumevanju izazova sa kojima se suočavaju menadžeri. Moj fokus je na razvoju liderstva, proceni potencijala zaposlenih i razvoju menadžera.

Na koji način procenjuješ kompetencije menadžera? Šta procene mogu da otkriju?

Ruža: U svom radu koristim stručne alate za procenu menadžerskih potencijala. Kroz online stručne procene, možemo detaljno analizirati kompetencije liderstva, donošenja odluka, komunikacije i mnoge druge. Takođe, analiziramo indikatore ličnosti i motivaciju menadžera. Ovi rezultati nam daju dubok uvid u njihove ključne veštine i potencijalne oblasti za unapređenje.

Kako vidiš budućnost rada sa menadžerima i razvoja ljudskih resursa u regionu?

Ruža: Kompanije u regionu prepoznaju važnost ulaganja u razvoj svojih menadžerskih timova. Neophodni sui m kvalitetni program i edukacije da bi postigli sve te ciljeve.    To je ujedno i moj glavni motiv da kao trener sa bogatim iskustvom iz prakse ponudim rešenja za najprisutnije izazove.

Edukacije Omega Consulting Team-a omogućavaju polaznicima da razumeju ključne principe i tehnike za efikasno vođenje timova. Učimo ih kako da formiraju, motivišu i inspirišu timove, kako delegirati zadatke na odgovarajući način. I najvažnije, kako razvijati timsku dinamiku radi postizanja zajedničkih ciljeva.

U čemu vidiš ključ uspešnog menadžmenta?

Ruža: U komunikaciji. Davanje feedback-a je važan alat za razvoj tima i pojedinaca. Kroz našu edukaciju, polaznici će naučiti kako da pružaju konstruktivan i efektivan feedback, kako identifikovati i podržati razvojne potrebe članova tima i kako uspostaviti otvorenu i podržavajuću komunikaciju.

Upravljanje konfliktima na poslu je ključno za održavanje produktivne radne atmosfere. Kroz našu edukaciju, polaznici će naučiti kako prepoznati i razumeti uzroke konflikata, kako efikasno rešavati konflikte i kako promovisati konstruktivnu saradnju unutar tima.

kljuc-uspesnog-menadzmenta-ruza-lukic

Naš cilj je pružiti sveobuhvatan i praktičan pristup edukaciji i razvoju, osnažujući menadžere i lidere da postignu izvrsnost u vođenju timova i ostvare uspešne rezultate na radnom mestu. Pišite nam!

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO